• Phone: +38 0 676 54 03 77

Ukrayna – mevzuat

Ukrayna, uluslararası toplumla etkileşimi kolaylaştıran yasal bir sistem oluşturmak için mücadele etmeye devam ediyor.  Birçok konu tek bir mevzuatla ele alınmadığından, bir konunun tam olarak anlaşılması için birkaç kanunun birleştirilmesi gerekebilir (2011 Vergi Kanunu bir istisna olmasına rağmen).Çeşitli yasalar belirsiz veya çelişkili olabilir; bu da işleridaha da zorlaştırırve konularda daha karmaşık hale gelebiliir. Vergi Usul Kanunu’na ek olarak, aşağıdaki önemli mevzuat parçaları Ukrayna’ya yapılan yabancı yatırımlarını etkiliyor:

Ukrayna’nın iç yatırım konusundaki politikası ve yabancı yatırımının / yatırımcının hak ve yükümlülükleri konusundaki Yabancı Yatırım Kanunu’ndaki genel ifadeler,

Sivil ilişkileri düzenleyen Medeni Kanun,Tüzel kişiliklerin kurulması, ve kişisel mülkiyet,

Ticari ilişkileri yöneten Ticaret Kanunu (Medeni Kanun ile aynı gün yürürlüğe girdi).Ticaret Kanunu, Medeni Kanunda ele alınmayan konuları düzenlemek için hazırlanmıştır, ancak pratikte bazı çakışmalar vardır.

Menkul Kıymetler ve Borsa Kanunu, kamu ihracı ve güvenliği hükümlerini yönetmektedir.

Ekonomik Rekabetin Korunması Kanunundaki kısıtlamalar. Ukrayna’daki birleşmeler ve devralmaların büyük çoğunluğu, Tekel Karşıtı Komite’nin ön onayını alması gerekiyor.

Haksız Rekabetten Korumaya İlişkin Yasa, ticari kuruluşları ve tüketicileri haksız rekabetten korumayı amaçlıyor

Çevre Koruma Kanunu, çevreyi kirleten ve atıkları çevreye boşaltan herhangi bir tüzel kişiyle ilgili kirletme ücretleri içeren bir çerçeve oluşturur.

Yabancı yatırım kısıtlamaları:

Yabancı şirketler; tarım arazisi sahibi olmak, taşıyıcı roketler üretmek ve bazı yayın faaliyetlerindebulunmak konularında kısıtlanmıştır.

Sermayenin ve kazançların geri gönderimi:

Yabancı yatırımcılar, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve uygulanan vergilerin ödenmesinden sonra kısıtlama olmaksızın yatırımlarla ilgili kâr, gelir veya diğer fonları geri alma hakkına sahiptir.Yabancı yatırımcılara kazançlarını geri çevirme konusunda herhangi bir engelleme yapılamaz.

Garantiler ve Haklar:

Kamu yararına olduğu durumlar dışında, devlet tarafından usule uygun şekilde kayıt altına alınmış olan yabancı yatırımları hakkında, kamulaştırma talebi, kamulaştırma yada benzeri her hangi bir önlem alınamaz. Bu gibi durumlarda, mülkün piyasa değerine dayanarak tazminat yatırımcıya sağlanmak zorundadır.

WhatsApp chat