• Phone: +38 0 676 54 03 77

Ukrayna'da Şirket satın almak

Ukrayna’da Şirket satın almak, adım adım prosedür:

 İşleyen bir şirketi satın almanın en yaygın biçimi, işletme haklarını satın almaktır. Başarılı bir alım için gerekli olan, satılan işletmelerin aranan kriterlere uygun olma zorunluluğudur. Uygun işletmenin alımı için yapılacak analizler aşağıdaki türde kilit özelliklere dayandırmalıdır:

 1. Ukrayna’nın mevcut piyasasının incelenmesi; En çekici sektörlerin belirlenmesi, faaliyet alanları.
 2. Piyasanın konjonktürünün değerlendirilmesi. Satın alınacak işletmenin seçimi için temel kriterlerin tanımı.
 3. Hedef alanın veya endüstrinin tanımlanması ve satın alıma için gerekli kriterlerin belirlenmesinden sonra, kamuya açık teklif şeklinde satınalma gerçekleştirilmelidir.

Ukrayna’da işletme satın alma konusundaki ana kriter, her şeyden önce, işletme sahiplerinin satışla ilgili aldıkları gerçek karardır.Bu karar, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Yatırım Memorandumunun mevcudiyeti şeklinde teyit edilmelidir.Bu bağlamda, bu yatırımı gerçekleştirmek isteyen, her zaman bir yatırım Memorandumu yapılmasını şart koşmalıdır. Bunun eksikliğinde, iş sahipleri sadece kendi varlıklarının değerinin izlenmesi şeklinde anlamlandırabilir ve yatırımı gerçekleştirenler M & A’nın prosedürler için zaman ve para kaybedebilir. Her zaman yatırım Memorandumu analizi çalışması, bu yatırımın çekiciliğini değerlendirmek için bir fırsat verecektir. Yatırım Memorandumu, işletmenin şatışı için ana araçtır,İşletme hakkında ayrıntılı açıklamalar içerir. Günün koşullarında pazar ve pazarlama bileşenleri, iş stratejileri ve hedefleri, risk ve likidite, karlılık ve maliyet etkinliği, aynı zamanda 3-5 olası yıllık iş ve tahmini geliştirme planları için koşullar, piyasa analizine dayalı ve yürürlükte olan pazarlama araştırmaları.

 1. Müzakerelerin organizasyonu ve bildirimi.
 2. İşletme sahipleriyle yetkilendirme toplantısı (mümkünse satış için yetki belgesi)
 3. Ukrayna avukatlar tarafından hazırlanan niyet protokolünün geliştirilmesi ve niyet protokolünün imzalanması.
 4. Durum tespitinin bildirilmesi
 5. Hukuki ve finansal expertiz.
 6. Yapılan denetimlerin bildirimi (Yatırım Memorandumunun güvenilirliğinin tanımı).
 7. İşletmenin Değerlendirilmesi. İşletmenin hizalanmış değeri.
 8. Finansal temellerin, modellerin geliştirilmesi, vergi optimizasyonu.
 9. Satış sözleşmesinin hazırlanması. Satış sözleşmesi için hukuki expertiz. Satış sözleşmesinin imzalanması
 10. İşlemin kapanışı.
 11. Mülkiyet haklarının elde edilmesi
 12. Yönetim ekibinin seçimi \ işletme yönetiminin stratejisinin (modelinin) geliştirilmesi ve işin geliştirilmesi.

Ukrayna’da işletme satın alma durumunda aşağıdaki önerilere uymak önemlidir:

 • Özel kişilerin servislerini kullanmayın, çünkü hukuki olarak dolandırıcılıktır;
 • Yatırım sahipleri tarafından geliştirilen Yatırım memerandumunu dikkate almayın, çünkü pazar analizi ve kalkınma umutları yatırım cazibesi artırmak adına “düzenlenebilir”;
 • Hukuk firmalarının servislerini kullanmayın, çünkü Ukraynalı avukatlar sadece yasal belgelerin hazırlanmasıyla ilgili hukuk faaliyetler konusunda hizmet vermektedir, yatırımcı çıkarları ve ticari çıkarları gözetmezler.
 • Asla işletmenin %50 hissesini satın almayın, çünkü Ukraynalı ortaklar ticari kararları engelleyebilir/bloke edebilir.

 

Başarılar!

 

WhatsApp chat