• Phone: +38 0 676 54 03 77

Ukrayna’da Şirket Kurma

Business in Ukraine, Ukrayna’da bir şirketin tescili için gerekli tüm belgeleri ve fırsatları sağlar: Belgelerin Tercümesi, Kurucuların belgelerinin yasallaştırılması, Belgelerin noter tasdikli hale getirilmesi, Tüzel kişiliğin Tescil Ofisinde hukuki ilişkilerin konusu olarak tescili, Ukrayna mevzuatının tüm gereksinimlerini karşılayacak şirket yasal belgelerinin geliştirilmesi, Banka hesaplarının açılması, şirket kaşesinin oluşturulması, şirketin sanal ve hukuki adresi ve kayıt sonrası diğer işlemler.

Tüm işletmeler, bir işletme kuruluşunun ikametgahında Tescil Ettiren tarafından resmi olarak tescilleneceklerdir. Ayrıca vergi makamlarına, istatistik bürolarına ve çeşitli emeklilik ve sosyal fonlara kayıt yaptırmayı da içerir. Mal sahibi yabancı bir tüzel kişilik ise, menşe ülkedeki yatırımcının kaydını tasdiklemek için ticaret, banka veya diğer belgelerin vatandaşı olduğu ülkede hazırlanıp tasdiklenmesi gereklidir.Ayrıca, bir şirket tüzüğü ve vekaletname vekili (vekil), Ukrayna’da şirketi temsil edecek olan birey için işin oluşumunu belirtir. Bu belgeler Ukraynaca ’ya çevrilerek vatandaşı olduğu ülkede yasallaştırılmış olmalıve ülkenin mevzuatına ve usullerine uygun olarak onaylanmalıdır.

Şirketin sahibi yabancı bir kişidir, bu kişi bir Ukrayna kimlik kodu edinmek zorundadır. Bu işlem yaklaşık 10 gün sürebilir. Dokümanların hazırlanması ve şirketin sermayesine fonların katkısı da dahil olmak üzere bir Ukrayna şirketi kurma prosedürü yaklaşık bir ay sürebilir.

1) Kayıt Ofisinde Kayıt

Kurucular, Kayıt Ofisine kayıt olurken aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

– Şirket sözleşmesi / Tüzük (iki kopya);

– Kurucu toplantı tutanakları;

– Başvuru formu (kayıt kartı);

– Kayıt belgesi ücretinin kanıtı olan banka belgesi.

2) Devlet İstatistik Komitesinde Kayıt

3) KDV’ye tabi olma; Devlet Vergi Otoritesine kayıt ve bir KDV numarası alma

4) Şirket mührünün hazırlanması

5) Bir banka hesabı açma

WhatsApp chat